iTAP หนุนเฮ้าส์แวร์ 2000 ทำผลิตภัณฑ์ “World I Love”
เฮ้าส์แวร์ 2000 ผุดกรีนไอเดียทำผลิตภัณฑ์ “World I Love :แด่น้องผู้พิการ” โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(iTAP)

บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด เข้าร่วม iTAP ในโครงการโรงงานเฟอร์นิเจอร์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ได้ออกแบบผลงานกรีนโปรดักส์ ภายใต้แนวความคิด “World I Love” โดยได้ออกแบบและจัดทำ “เก้าอี้ C-Share เพื่อเด็กพิการ” และ “เครื่องครัวสำหรับคนตาบอดหรือสายตาเลือนลาง” ย้ำไอเดียนี้เป็นการนำเศษไม้ที่เหลือจากการผลิตมาใช้ด้วยความตั้งใจที่จะทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคม และเพื่อให้ผลงานนี้สามารถช่วยพัฒนาทักษะต่างๆสำหรับผู้พิการต่อไป

Read more: iTAP หนุน Housewares 2000 ทำผลิตภัณฑ์ “World I Love”